16 תשובות
לא ובואי לא נפתח פה אחותי
הוא לא מת, אבל לצערי אומרים שאין לו סיכוי לשרוד.
הוא לא מת, אבל הרופאים טוענים שאין סיכוי להישרדות.
הוא נמצא במצב אנוש ויש לו סיכויים קלושים לשרוד.
עדיין לא. אני חושבת שהוא כן ימות.
יש לו אחוז 1 שהוא ינצל, אבל 99 אחוז שהוא מת לצערי
לא, אבל 90% שהוא לא ישרוד.
לא. חס וחלילה
בשעות הקרובות הוא ימות.
והאמת עדיף לו למות הוא סתם יסבול אם הוא ייצא מזה יישאר משותק ונכה לכל שארית חייו.
הוא לא מת! תמיד יש סיכוי גם אם הוא קלוש צריך לקוות לטוב ולהאמין.
לפעמים קורים ניסים
הוא מת.. זיכרונו לברכה.
ניקבע מותו זהו
עכשיו כן
אוף זה כזה עצוב ):