5 תשובות
נלחם על חייו!
בעזרתהשם יהיה בסדר*-*
לא.
אין סיכויי הישרדות