תשובה אחת
תכלס כולנו מחשיבים אותם כדודים למרות שהם הגיסים של ההורים
ולא אחים שלהם.