תשובה אחת
אחד שאכפת לו מאחרים ואוהב מאוד לעזור לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
אחד שאוהב להקשיב לאחרים. אחד שמקבל את השונה.
וגם אחד שמאוד סבלני. גם אחד שאוהב מאוד את מקום העבודה שלו ומוכן להיות בכל מחיר שם.
חשוב לציין אחד שלא עובד אך ורק בשביל הכסף אלא עובד כי אוהב את המקצוע שלו ואכפת לו מהתלמידים ולא מכסף!