3 תשובות
הוא במצב אנוש לצערי.
נתפלל לטוב!
הוא נפטר לצערי
הוא לא נפטר!^
הוא במצב אנוש