4 תשובות
מצבה טוב.
בטוח שהיא עצובה..
לא רק שדוד שלה נפטר, הוא הקריב את חייו בשבילה.
אין הרבה נזק..
וואי
אם הייתי יודעת שדוד שלי מת כי הוא הציל אותי.. המצפון שלי...: (
מסכנה..
מצבה טוב
היא במיון במצב קל