6 תשובות
אנוש.. רפואה שלמה
במצב אנוש.
במצב אנוש
לא פשוט לצאת ממצב אנוש
נקווה לטוב
מישהו שקשור לדברים האלה אמר לאחותי שנפטר, אבל עדיין אני מקווה שהוא לפחות במצב אנוש (בחיים)
במצב אנוש. ה48 שעות הקרובות הן קריטיות.