7 תשובות
פרסמו את שמו מלפני שעה, והוא לא נפטר הוא במצב אנוש
הוא לא נפטר
הוא נמצא בבית החולים במצב אנוש.
הכל שמועות
הוא לא נפטר.
יש באתרי חדשות כל מיני כתבות על זה שהוא טבע והוא במצב אנוש
הוא עדיין לא נפטר הוא במצב אנוש
הוא נמצא כרגע במצב אנוש