6 תשובות
.Trying on new clothes
יש, מודד- to try on
אני חושב שלא, רק התגובה הראשונה
אנונימי
Try on
נכון כמו שאמרו try on
למשל: at the store she tried on a shirt
Try on.