2 תשובות
אממ
תלוי
אם חברה חברה והיא הסכימה לזה אני מניחה שכן
אם היא לא ידעה והקשר בינכם זה מסוג אחר אז לדעתי לא
אבל אם בטעות אז יש אי הבנה אז הכל בסדר
כן, זה היה בטעות.
אגב, אתה יכול להיות גם חבר טוב יותר אם תשאל אותה אם זה מפריע לה וזהו...