3 תשובות
בשביל לדעת כמה שמרו תמונה שלך את צריכה להפוך את החשבון שלך לעסקי.
הופכים לפרופיל עסקי בהגדרות:)
ופכים לפרופיל עסקי, אפשר לדעת רק כמה ולא מי.