3 תשובות
המכתב ששלחו לך בדואר
המכתב שהזמינו אותך ליום המאה.
שואל השאלה:
שלחו לי בהודעה בפלא