2 תשובות
ברך כלל הוא רואה והוא ממש מומחה, ויתאים לך מה הכי טוב בשבילך.
בבר נתן לך תשובה טובה. פשוט תסביר לו מה שהסברת כאן ותראה לו.