3 תשובות
בקבה נודר מלשינים דוקר
בוא בוא יא הומו אני אזיין אותך
באמשלי
נודר נדרים נודר
בואנה אל תתעסק איתי
באמאשלך נודרר