6 תשובות
בקבה נודר מלשינים דוקר
כוס אום אום אומו
"בקב"ה נודר מלשינים דוקר"

חחח ערסים##
"כוס אמ אמ אמ אמ אמ אמ אמ אמ אמ אמ אמ ערס"
"אאלה בלגן"
אני אזיין אותך יהומו
ההגיון...
אני אזיין אותך יהומו
כוס אום אום אומו
שבי שבי מה קמת
"בקב"ה נודר מלשינים דוקר"