תשובה אחת
אומרים.
גם אני חשבתי ככה.
אחותי לומדת שם וכשאמרתי לה את זה היא אמרה שהיא פגשה הרבה אנשים מצליחים שיצאו משם ומצאו עבודה.
הכל תלוי בך.