5 תשובות
חחח כנסי לקישור
שלום
הלואה
Hello
סרבוסטוק (זה שלום בהונגרית)
אלוה
הלוו
שלום

Salut
Sio
Bounjur
Ola
Aloha

Hello