2 תשובות
אכן. אך תבדוק בעוד מקור ליתר בטחון.
אם אתה בגיל 21 ומעלה
אתה יכול להסיע רכב מלא עם ובלי מלווה.

אם אתה מתחת לגיל 21
אתה יכול להסיע רכב מלא רק עם מלווה
ובלי מלווה עד 2 נוסעים. ( מלבד הנהג )