תשובה אחת
לא! ממש לא! במכונית רגילה יש רק 5 מקומות. אין להסיע יותר מ 5 אנשים.