תשובה אחת
מוקד אישור תורים כללית אוטומטי (התקשרתי וזה מה שזה זיהה מ-me)

זה משהו של קופת חולים כללית