2 תשובות
פלוס 972 זה קידומת של ישראל (05) אם זה +9722 זה 052 שמחתי לעזור
את בטוחה שזה לא 972+? בכל מקרה, זאת קידומת של ישראל.