תשובה אחת
לא בהכרח תנסה לדבר עם מיטב
בדרך כלל גיוס קרבי נקבע מראש