2 תשובות
שאת במצבים קשים הוא תמיד שם ואף פעם לא מתחמק.