תשובה אחת
אצל חלק כן ואצל חלק לא
אם הסימן של השליחה בצבע אפור אז זה לא נשלח אליו, אם זה כחול אז זה כן
באותו הנושא: