3 תשובות
כן אבל לא להשיב לך
כן הוא עדין יכול לראות אותה אבל אלא אים כן גם הוא חסמם את הפייסבוק שלו