2 תשובות
מגבות X
סדינים Y
4X+7Y= 29

ואז לאחר ההנחה התעריף של המגבות הוא יהיה 0.8X
של הסדינים 0.8Y
לכן המשוואה תיהיה (קצת קשה לרשום במקלדת, את מכפילה את המגבות ואת הסדינים פי 5 ורושמת את התוצאה שהיא 20)

ואז את שמה את שתי המשוואות במערכת משוואות ופותרת.
אמור לצאת לך Y=3
X=2
כדי לחשב מה הערך של האחוז עושים אחוז חלק 100 וכופלים במספר.
אז עשיתי 20 חלקי 100 והכפלתי בX לדוגמה
וזה יוצא 0.2X שזה ההנחה
ולחשב מה שיוצא אחרי ההנחה עושים X-0.2X= 0.8X
באותו הנושא: