3 תשובות
ליאוש
לילי
אורה
ליאורי
ליאורוש
ליאורצ'וק
ליאורקי
לי, לילצ'.
הכרתי פעם ליאורה שכולם היו קוראים לה לאורה0.0 (פתח וקובוץ)