תשובה אחת
עד כמה שידוע לי הוא כן חוף מוכרז עם שירותי הצלה והכל.