תשובה אחת
כן, אפשר להכניס לכל חוף כלבים אין איסור כזה