11 תשובות
בגין, בשל
עקב
בגין
מפני ש
בשל כך
כתוצאה מכך
כתוצאה מ
הבנתי את הכוונה שלך
מאחר ו..
אנונימית
משום ש...
לפי כך.
לאור העובדות.
בעקבות
היות ו ---