3 תשובות
לא מכיר אותו
לא אוהבת אותו
בן אדם עוקצני וטיפוס ימיני