6 תשובות
P.E
Sports lesson
Sports class
שואל השאלה:
אתם בטוחים? לא gym class או משהו כזה?
זה
Gym
אבל אם באלך את יכולה להוסיף class בסוף
כן גם אפשר gym
אומרים את זה p.e.
זה קיצור ל physical education
gym class
********
physical training
physical education
sports