8 תשובות
Roee
roy/roee/roye
כל אחד רושם את זה בצורה שונה
Roee
ככה אח שלי רושם (קוראים לו רועי)
בדרכ Roee.
אבל אני מכירה כאלה שכותבים את זה שונה, כמו שכבר ציינו למעלה.
יש לי ידיד בשם רועי שהוא כותב את זה ככה:Roy.
אך לי זה לא נראה נכון מכיוון שככה רושמים רוי.
אז אני נגיד רושמת: roye, נראה לי יותר הגיוני לרשום.
וכמו שרשמו למעלה, אפשר לרשום roye/roee כל אחד ואיך שנראה לו לעין.
Ro'i/Roe/Ro'ee
אני מכיר גם roey