7 תשובות
Roi/Roy
Roei
Roei
הרועי שאני מכירה כותב "Roee".
אבל זה שם ישראלי, לכן אפשר לכתוב אותו בכל צורה שהיא באנגלית.
הכי נפוץ זה Roy ויש גם חנות שנקראת על שם כך