3 תשובות
sent = נשלח
s- sent ההודעה נשלחה אבל עוד לא התקבלה
d- delivered ההודעה נשלחה
r- read ההודעה נקראה
זה אומר שההודעה נשלחה.