תשובה אחת
מאפייני הלאומיות
א. מטרה - מטרתן של התנועות הלאומיות הייתה השגת עצמאות לבני הלאום שלהן, בטריטוריה מוגדרת,
בארצן, במולדתן. השגת המטרה לֻוותה על פי רוב במאבק בשלטון הזר/הכובש בארצות בהן התפתחו התנועות
הלאומיות.
ב. הנהגת התנועות הלאומיות - ההנהגה של התנועות הלאומיות במאה ה-19 אופיינה בדרך כלל במנהיגים פוליטיים,
כריזמטיים, מנוסים ותכליתיים, לדוגמה אוטו פון ביסמרק ראש ממשלת פרוסיה שהוביל את איחודה של גרמניה,
וקמילו קבור ראש ממשלת פיימונטה שהוביל לאיחודה של איטליה. מנהיגים אלו האמינו שיש בכוחם לשנות
את המציאות וגיבשו תכניות לשם כך על פי השקפת עולמם, תוך גיוס ההמונים.
ג. הדרכים להשגת היעדים הלאומיים - מנהיגי התנועות הלאומיות השתמשו בדרכים שונות להשיג את יעדיהן
הלאומיים, דיפלומטיה, הסכמים מדיניים, הסתייעות בבעלות ברית, מלחמה ומאבקים אלימים. צעדיהם תוכננו
והותאמו להתפתחויות המדיניות השונות שחלו באירופה בתקופת פעילותן. התנועות בנו לעצמן ארגונים כלכליים,
מדיניים וצבאיים למען השגת מטרותיהן.
מיקוד קיץ 2010 בהיסטוריה א ) תכנית חדשה ( - צמח צילום ו/או העתקה מספר זה הנו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית. 8
ד. השפעת המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון - תנועות לאומיות רבות הושפעו מהמהפכה הצרפתית ורעיונותיה,
והתודעה הלאומית שלהן חוזקה בזמן כיבושי נפוליאון שלוו במסרים לאומיים.
ה. מאבקן של התנועות הלאומיות הושפע מעצם קיומן של אימפריות רב-לאומיות כגון האימפריה העות'מאנית,
האימפריה האוסטרו-הונגרית ועוד. וכן מקיומו של שלטון זר ויריבות בין מעצמות.
ו. מאפיין נוסף של התנועות הלאומיות הוא ניהול מאבק לגיבושו וליכודו של הלאום סביב יסודות וערכים משותפים,
סביב סמלים, דגל, המנון וכדומה. לא אחת נאלצו מנהיגי התנועות הלאומיות להיאבק נגד כוחות בתוך ארצם
שרצו לעכב את השגת יעדיהם, בעיקר כוחות המשטר הישן: המלוכה, האצולה, הצבא והכנסייה.
ז. הקמת מדינות בעלות משטר שיהיה מבוסס על ערכי תנועת ההשכלה כמו: חירות, שוויון, ליברליזם ודמוקרטיה.
קיום פעילות במדינות שקמו, הכוללת הדגשת מורשת העבר המשותף בדרכים שונות, טיפוח והטמעת התרבות
הלאומית על מרכיביה השונים כגון: פולקלור, טקסים, אהבת המולדת, שירות למען המולדת וכדומה.
באותו הנושא: