תשובה אחת
לא ידוע לי.
אבל ידוע לי על בנות שקיבלו נתונים נמוכים בזמן שהן רצו ללכת בכלל לקצונה אז הן הצליחו לשנות את הנתונים ובסופו של דבר ללכת לקצונה