2 תשובות
להתעלם או לפנות למי שאחראי שם
להתעלם פשוט, אין דרך אחרת.
כשהם יסיימו לבנות את הבית זה לא יטריד אותך כבר יותר.