תשובה אחת
איזה אחד רשם בתגובות שזה דומה לשיר אחד ברוסית והוא רשם את השיר.
תעתיקי את זה כי אני לא מצליח להעתיק את זה מהפלאפון