4 תשובות
איזה כיתה אתם ב'? ג'?...
אנונימי
שואל השאלה:
ז 😳
אנונימי
הקישור...
אבל עם זה לא נפתח אז- http://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU