תשובה אחת
4, רוב הציונים שלי הם 4. חוץ מבאיזה 2 סעיפים.