6 תשובות
לא
לא חושבת...
לא מיניסיון.
לא, אלא אם שלחת בפרטי.