5 תשובות
בחפיסת קלפים סטנדרטית יש כ- 52 קלפים.
52 בחפיסה רגילה