8 תשובות
52/54 תלוי אם יש ג'וקרים.
54 כולל 2 ג'וקרים
52/54
אם זה קלפים אחרים כגון קלפי טריוויה 112/114
52- בלי ג'וקרים
54- עם ג'וקרים
52/54
52 או 54 עם 2 גוקרים