4 תשובות
חוק ראשון- כל עוד הגוף נמצא במנוחה או בתנועה שוות מהירות, שקול הכוחות שווה ל0.

חוק שני- כאשר הגוף עם תאוצה, שקול הכוחות שווה ל m*a

חוק שלישי- כאשר יש אינטראקציה בין שני גופים הם מפעילים אחד על השני כוחות שווים ומנוגדים בכיוונם.
להלן סרטון המסביר בפשטות את שלושת החוקים:
החוק הראשון של ניוטון:
גוף ימשיך לנוע במהירות קבועה בקו ישר, כל זמן ששקול הכוחות עליו שווה ל0.

החוק השני של ניוטון:
היחס בין שקול הכוחות הפועלים על גוף ובין תאוצתו הוא יחס קבוע השווה למסה האינרציאלית של הגוף

החוק השלישי של ניוטון:
לכל כוח שמפעיל גוף אחד על גוף שני, קיים כוח תגובה שווה בגודל והפוך בכיוון, שמפעיל הגוף השני על הגוף הראשון.
מתוך - מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה, יורם אשל
אתה בכיתה ח ולומד את שלושת חוקי ניוטון? אצלנו לומדים את זה רק השנה (י) וגם זה במגמה...