9 תשובות
על מדים, כן.
בהחלט.
כן
נכון
כל חייל על מדים בהצגת תעודת חוגר נוסע בחינם בתחבןרה ציבורית
ולוחמים שהיו בתפקיד לוחמה שנה ו8 חודשים מקבלים תעודת לוחם ואיתה הם רשאים לנסוע בתחבורה ציבןרית גם על אזרחי
בטח אני לומד בחייל האוויר וגם אצלינו זה חינם באוטובוסים וברכבות על מדים בלבד אבל הוצאתי רב קו רק לאוטובוסים חינם ללא מדים
רק אם יש עליהם מדים ובהצגת חוגר
כן על מדים,
על מדים כן. לוחמים יכולים גם בלי מדים בהצגת חוגר.