4 תשובות
מה זה חבו
שואל השאלה:
קיצור של חבורה
אנונימית
בסדר על מה המינוס?
החבורה של ____ (העיר שלך)
הכנופיה של ____ (העיר שלך)