7 תשובות
כבר במאה ה19 היה אנטישמיות, ואנטישמיות חייב להיות כלפי יהודים.
נגד היהודים.. אלא מה
הרבה מלפני המאה התשע עשרה... בימי הביניים בערים היו אזורים ליהודים בלבד עם טלאי צהוב והם חיו בחצי בידוד כזה הם לא רצו להתערבב והאנשים בחוץ לא ממש רצו אותם
ימי הביינים כלפי היהודים
כבר בתנ"ך הייתה אנטישמיות, כל הזמן ניסו להרוג אותנו (אני מאמינה, אז ככה לדעתי), אם את לא מאמינה, אז בימי הביניים בערך.
האנטישמיול הייתה קיימת תמיד (נגד היהודים-כשהייתה אומה יהודית) מכיוון שהיהודים היו שונים ין הגוי בדעותיהם והתנהגותם כבר מאז החלה שנאה כלפיהם
מה זה כלפי מי היא הייתה?
אנטישמיות:
אנטי -נגד
שמיות - עם השם
אנטישמיות זה אך ורק נגד היהודים
אפשר להגיד גזענות.