תשובה אחת
160 בערך אבל תבדוק בנקודות של אגד למשל בלב המפרץ
אנונימית