תשובה אחת
יא גם את/ ה מהקריות? ובסביבות 50 ₪ נראה לי